اخبار - آرشیو

شرکت ۷۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان در پنجمین المپیاد ورزشی دانشگاه

شرکت ۷۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان در پنجمین المپیاد ورزشی دانشگاه

مشاور فرهنگی دانشجویی ریاست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان گفت: کاروان ورزشی استان اصفهان با ۷۰ نفر ورزشکار در دو گروه بانوان و آقایان راهی مسابقات خواهد شد.

ادامه مطلب
رییس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان: در سال ۹۸ بیشترین پذیرش برای رشته های فنی مهارتی خواهد بود

رییس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان: در سال ۹۸ بیشترین پذیرش برای رشته های فنی مهارتی خواهد بود گالری

رییس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان گفت: در سال ۹۸ بیشترین پذیرش برای رشته های فنی مهارتی خواهد بود و در بخش رشته های کسب و کار و حسابداری و فناوری اطلاعات و... کمترین پذیرش را خواهیم داشت.

ادامه مطلب