اخبار - آرشیو

دانشجویان مطالبه گر باشند/۱.۵ میلیون ظرفیت خالی در آموزش عالی کشور

دانشجویان مطالبه گر باشند/۱.۵ میلیون ظرفیت خالی در آموزش عالی کشور

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: با توجه به اینکه افزایش کیفیت دانشگاه علمی کاربردی در ایجاد اشتغال پایدار سهم بسزایی دارد، باید علاوه بر افزایش آگاهی متقاضیان، حس مطالبه گری و مطالبه کیفیت در دانشجویان تقویت شود.

ادامه مطلب