اخبار - آرشیو

جلسه شورای پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار شد
جلسه شورای پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار شد

جلسه شورای پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه شورای پژو هش و فناوری استان اصفهان با هدف برنامه ریزی و بررسی نیاز های پژوهش و فناوری در استان اصفهان با حضور اعضا تشکیل شد.

ادامه مطلب
تیم مرکز گروه صنعتی انتخاب  قهرمان دوره مسابقات فوتسال  مراکز آموزش علمی  کاربردی استان اصفهان شد
تیم مرکز گروه صنعتی انتخاب قهرمان دوره مسابقات فوتسال مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان شد

تیم مرکز گروه صنعتی انتخاب قهرمان دوره مسابقات فوتسال مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان شد

تیم مرکز گروه صنعتی انتخاب قهرمان دوره مسابقات فوتسال مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان شد

ادامه مطلب