اداره مدرسان

همکاران حوزه مدرسان
عنوان نام خانوادگی شماره داخلی ;hvakhjs
مسئول جذب مدرسان آقای پورشبانان 207
کارشناس امور مدرسان خانم خداپرست 312
 • امور مدرسان
 1. انجام فراخوان عمومی در بازه‌های زمانی مشخص جهت ارسال پرونده‌های متقاضیان جدید به واحد استان و بررسی در هیأت جذب استانی
 2. تشکیل پرونده متقاضیان تدریس به عنوان مدرس خبره در مراکز آموزشی تحت نظارت و تابعه واحد استانی به لحاظ تطبیق مستندات و رعایت قوانین مرتبط جهت ارسال به حوزه ستادی دانشگاه.
 3. برگزاری جلسات کارگروه‌های علمی تخصصی جهت بررسی پرونده‌های واصل شده در هر فراخوان
 4. اعمال نتایج بررسی صلاحیت علمی مدرسان در سامانه سجاد
 5. تشکیل جلسات هیأت اجرایی جذب استان و ارسال گزارش عملکرد ماهانه هیأت جذب استان (مدرسان) به دبیرخانه جذب سازمان مرکزی دانشگاه
 6. برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه‌های آموزشی برای کارشناسان امور مدرسان مراکز
 7. پیگیری و رفع مشکلات مدرسان در سامانه
 8. پیگیری و پاسخگویی به نامه‌های واصل شده از سازمان مرکزی دانشگاه و مراکز آموزشی استان در حوزه مدرسان
 9. همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم و  تجلیل از برخی از استادان استان
 10. صدور گواهی تدریس برای مدرسان متقاضی
 11. برنامه ریزی و  برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت مدرس (مهارت‌های عمومی تدریس) در استان اصفهان