اداره مالی، اداری و پشتیبانی

 

همکاران حوزه اداره مالی، اداری و پشتیبانی
عنوان نام خانوادگی شماره داخلی  
رئیس اداره مالی، اداری و پشتیبانی آقای اسماعیلی 305
کارشناس مسئول مالی، اداری و پشتیبانی آقای حیدری 304
عامل مالی خانم امیری 306
کارشناس  مالی، اداری و پشتیبانی آقای پرنیانی 307
کارشناس دبیرخانه  خانم حریری 102

 

پشتیبانی و رفاه

 

الف: پشتیبانی برنامه های مختلف

ب: کمک در برگزاری برنامه های مختلف

ج: انعقاد تفاهم نامه با مجموعه های تفریحی و مناسبات مختلف

 

مالی

الف: ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی بخش مالی و اداری دفتر مرکزی به مراکز علمی کاربردی تحت نظارت

ب: انجام کلیه عملیات مالی وحسابداری شامل احتساب و پرداخت دستمزد پرسنل، انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی ،وام و.... پرسنل

ج: کنترل عملیات مالی مربوط به دانش آموختگان مراکزتحت نظارت

   ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی بخش مالی و اداری دفتر مرکزی به مراکز علمی کاربردی تحت نظارت.

انجام کلیه عملیات مالی وحسابداری شامل احتساب و پرداخت دستمزد پرسنل، انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی ،وام و.... پرسنل

کنترل عملیات مالی مربوط به دانش آموختگان مراکزتحت نظارت

 

 

 

آیین نامه و بخشنامه های مالی و اداری