اداره خدمات آموزشی و دانش آموختگان

 

 

همکاران حوزه خدمات آموزشی 
عنوان نام خانوادگی شماره داخلی  
رئیس اداره خدمات آموزشی خانم مقارئی 215
کارشناس اداره خدمات آموزشی خانم نصر 214
کارشناس مسئول خدمات آموزشی خانم عابدینی 208

 

وظایف این حوزه 

 • برگزاری  شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص
 • صدور نامه اشتغال به تحصیل دانشجویان اتباع
 • هماهنگی و نظارت بر سامانه خروج از کشور دانشجویان دارای معافیت تحصیلی
 • بررسی و هماهنگی مسایل آموزشی مراکز آموزشی
 • ابلاغ بخشنامه و آئین‌نامه‌های آموزشی دانشگاه از قبیل تقویم آموزشی و ..... به مراکز تحت نظارت
 • رسیدگی به امور دانشجویان غیر حضوری و مدیریت خانواده توسط سامانه ساتب
 • بررسی مشکلات آموزشی مراکز آموزشی و دانشجویان
 • بررسی مغایرت های شناسنامه ای و کد ملی دانشجویان جدید الورد
 • بررسی درخواست های دانشجویان ارسال شده از سوی مراکز آموزشی از جمله تغییر رشته، سنوات، مجوز ادامه تحصیل و ....
 • انجام هماهنگی های لازم با پزشک معتمد واحد استانی
 • پاسخگویی به ارباب رجوع‌های حضوری و تلفنی دانشگاه

 

آئین نامه ها و دستور العمل های اداره خدمات آموزشی

 

 

همکاران حوزه دانش آموختگان
عنوان نام خانوادگی شماره داخلی  
کارشناس دانش آموختگان آقای امینی 203
کارشناس دانش آموختگان آقای صادقی 204
کارشناس دانش آموختگان خانم باغبان 212

 

 دانش‌آموختگان

 • بررسی درخواست های مربوط به ترجمه مدارک و معرفی دانش‌آموختگان متقاضی ترجمه ریز نمرات به وزارت علوم
 • بررسی پرونده دانش آموختگان کلیه مراکز استان و صدور گواهینامه‌های موقت دانش‌آموختگان سطح استان
 • تحویل دانش‌نامه تمامی فارغ‌التحصیلان مراکز آموزشی علمی کاربردی سطح استان
 • تحویل دانش‌نامه تمامی فارغ‌التحصیلان رشته های غیر حضوری
 • تحویل گواهی نامه موقت تمامی فارغ‌التحصیلان رشته های غیر حضوری
 • بایگانی کلیه دانشنامه های واصل شده از سازمان مرکزی
 • صدور تائیدیه تحصیلی دانش‌آموختگان متقاضی
 • پاسخگویی به ارباب رجوع‌های حضوری و تلفنی
 • برگزاری کارگاه آموزشی

 

 

مراحل و مدارک مورد نیاز دریافت دانشنامه