اداره نظارت و ارزیابی

همکاران حوزه اداره نظارت و ارزیابی
عنوان نام خانوادگی شماره داخلی  
رئیس اداره نظارت و ارزیابی خانم صباغ 205
کارشناس نظارت و ارزیابی آقای حسینی 216

 

به منظور برقراری ارتباط نزدیک با دانشجویان و مدرسان محترم و استماع دیدگاه ها و نقطه نظرات آنان و همچنین با عنایت به اهمیت بالای کیفیت برگزاری دروس عملی (اعم از کارگاهی، آزمایشگاهی، کاربینی و کارورزی) در راستای بالابردن سطح مهارت عملی دانشجویان و همچنین نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی در موسسات و مراکز آموزشی تحت نظارت و تابعه در سطح استان، دانشجویان و مدرسان عزیز می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق راه های ارتباطی زیر، با دفتر نظارت و ارزیابی ستاد استان اصفهان مطرح نمایند.

سامانه پیامکی به شماره:     50002127000

آدرس الکترونیکی:      es.nezarat@gmail.com


فرم های پرکاربرد :

 

دستور العمل های :