اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی

همکاران حوزه اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوری
عنوان نام خانوادگی شماره داخلی  
رئیس اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوری آقای حسن زاده 201
کارشناس اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوری آقای کرمی 206
کارشناس مسئول  فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای حمید اصلانی 310

دفتر کارآفرینی در مراکز آموزشی

دفتر کارآفرینی مراکز آموزش علمی کاربردی به منظور بسترسازی برای جذب و پرورش ایده های دانشجویان و دانش آموختگان با تشکیل تیم های دانشجویی و ارائه خدمات مشاوره های شغلی و کارآفرینی برای دانشجویان و دانش آموختگان خود راه اندازی شده اند. در این دفتر دانشجویان می توانند با حضور فعال خود از خدمات دفترکارآفرینی از جمله دوره های کارآفرینی، کارگاه های آموزشی، مشاوره های شغلی و کارآفرینی و شرکت در رویدادهای کارآفرینی بهره مند گردند. دانشجویان با هر توانائی فردی و شغلی می توانند به دفترکارآفرینی مرکز مراجعه نمایند تا از پتانسل ایشان در دفترکارآفرینی استفاده شود. لذا خواهشمند است جهت ثبت اطلاعات شغلی، توانائی های فردی، نوآوری، اختراع و ایده های خود به آدرس اینترنتی "فرم ثبت اطلاعات مهارت های شغلی و کارآفرینی"  مراجعه نمایید.

اهداف:

شناخت، تربیت و پرورش دانشجویان و دانش آموختگان با روحیه کار و کارآفرینی

آموزش مهارت­های کارآفرینی جهت راه‌اندازی کسب و کارهای پایدار

ارتقاء شناخت دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به کارآفرینی و کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کشور

ایجاد شبکه و برقراری ارتباطات فرادانشگاهیِ قوی با صنایع و شرکت­های ذیربط، جهت پشتیبانی و حمایت از ایده های دانشجویی و توسعه کسب و کارهای دانشجویی

دفترکارآفرینی و مشاوره شغلی ستاد استان (کارامش)

ستاد استان جهت هم افزایی و برقراری ارتباطات فرامرکزی و فرادانشگاهی آمادگی میزبانی از تیم های دانشجویی دارای ایده با قابلیت تجاری سازی را دارد. در دفتر کارامش استفاده از مشاوره های تخصصی و معرفی به مراکز رشد و اسپانسر های مالی فراهم می گردد.

اهداف

بستر سازی به منظور ارتقای توانایی های علمی، فناوری و مهارتی دانشجویان و مستعد سازی آنان جهت پذیرش مسئولیت های شغلی با رعایت استانداردهای کارآفرینی

ترویج و اشاعه تفکر و روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان و مدرسان دانشگاه

تلاش در جهت دهی فعالیت های آموزشی و فرهنگی دانشگاه به منظور پرورش دانش آموختگانی خلاق، نوآور و برخوردار از صلاحیت ها و توانمندی های کارآفرینانه

استعدادیابی کارآفرینی در میان دانشجویان و دانش آموختگان به منظور تامین ورودی ها به مراکز رشد واحدهای فن آوری

 

 

 

 1. دستورالعمل خدمات مشاوره 

 2. دستورالعمل کمیته کارآفرینی استان

 3. آیین نامه تاسیس مراکز رشد خوشه های فناوری
 4. آیین نامه تشکیل کمیسیون شورای فناوری شبکه مراکز رشد
 5. اساسنامه مراکز رشد خوشه های فناروی
 6. آیین نامه تشویق مقالات علمی چاپ شده در مجلات و کنفرانس های داخلی وخارجی
 7. آیین نامه شورای پژوهشی مراکز
 8. بخشنامه نحوه اعطای مجوز برگزاری رویدادهای حوزه کارآفرینی سال 99
 9. فرم ارزیابی کتاب فرادرسی ترجمه
 10. آیین نامه شورای فناوری شبکه مراکز رشد
 11. دستورالعمل نحوه چاپ و نشر کتب علمی کاربردی
 12. راهنمای تالیف، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردی
 13. فرم پیشنهاد طرح پژوهشی
 14. فرم خوداظهاری متقاضیان چاپ کتاب
 15. دستورالعمل استقرار هسته ها وواحدهای نوآوری
 16. شیوه نامه اجرایی مراکز نوآوری
 17. شیوه نامه کارگاه های آموزشی
 18. فرم نظرسنجی برگزاری کارگاه آموزشی
 19. کاربرگ شماره دو کارگاه آموزشی
 20. کاربرگ شماره یک برگزاری کارگاه آموزشی
 21. کتابخانه
 22. نمونه گواهی کارگاه های آموزشی
 23. فلوچارت تمدید مجوز یکساله مرکز نوآوری
 24. بوم کسب و کار - BM
 25. فرم طرح کسب و کار -  BP
 26. قرارداد هسته با مرکز فرم شماره1
 27. قرارداد هسته با مرکز فرم شماره 2


  بخش نامه ها و شیوه نامه های مربوط به رویداد شتاب 
 28. بخشنامه طراحی پوستر
 29. آیین نامه شتاب
 30. ایده ها
 31. داوران
 32. فرم گزارش نهایی رویداد شتاب
 33. منتورها
 34. قالب گزارش روز برگزاری رویداد شتاب
 35. فرم داوری رویداد شتاب