ارتباط با رئیس دانشگاه

 • Smiley face

   

  ارتباط مستقیم با سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان 
  رزومه دکتر بهزاد رضائی

  دیدار حضوری سرپرست دانشگاه روزهای سه شنبه از ساعت 14 الی 16 با هماهنگی با مسئول دفتر ریاست ( 03136037  داخلی 501)

   

  0
 • 1
 • نام*اختیاری
  2
 • نام خانوادگی*اختیاری
  3
 • شماره تماس*اختیاری
  4
 • عنوان*
  5
 • شرح*پیشنهاد ، انتقاد و درخواست
  6