ارتباط با رئیس دانشگاه

 • Smiley face

   

  ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان 
  رزومه دکتر بهزاد رضائی

  دیدار حضوری رئیس دانشگاه روزهای سه شنبه از ساعت 11 الی 13 با هماهنگی با مسئول دفتر ریاست ( 03136037  داخلی 501)

   

  0
 • 1
 • نام*اختیاری
  2
 • نام خانوادگی*اختیاری
  3
 • شماره تماس*اختیاری
  4
 • عنوان*
  5
 • شرح*پیشنهاد ، انتقاد و درخواست
  6