شماره تماس همکاران استان

عنواننام خانوادگیشماره داخلی
رئیس دفتر حوزه ریاستآقای کمالی501
معاونت علمیدکتر غلامرضا مالکی200
مدرسان – ارتباط با رییس و پاسخگویی به شکایاتآقای پورشبانان207
کارشناس امور مدرسانخانم خداپرست312
مسئول روابط عمومیخانم میرزایی نیا311
رئیس اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوریآقای حسن زاده201
کارشناس اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوریآقای کرمی206
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطاتآقای حمید اصلانی310
رئیس اداره گسترش و برنامه ریزی درسیآقای وفادار210
کارشناس مسئول گسترش و برنامه ریزی درسیخانم هارابیدارطون211
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۰