اخبار - آرشیو

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان: نقش بی بدیل دانشگاه‌های علمی و کاربردی دراجرای طرح آمایش سرزمین+گزارش تصویری

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان: نقش بی بدیل دانشگاه‌های علمی و کاربردی دراجرای طرح آمایش سرزمین+گزارش تصویری گالری

مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهارتهای لازم را به دانشجویان آموزش می دهد به طوری که منجر به ارایه خدمت بهتر در جامعه شده و این دانشگاه می تواند نقش مهمی در تحقق برنامه های استان ایفا کند.

ادامه مطلب