اخبار شیرپوینت - آرشیو

جلسه هم اندیشی  مسئول آموزش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 3 اصفهان با  انشجویان  شاهد و ایثارگر مرکز آموزش نقش جهان اصفهان

جلسه هم اندیشی مسئول آموزش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 3 اصفهان با انشجویان شاهد و ایثارگر مرکز آموزش نقش جهان اصفهان

جلسه هم اندیشی مسئول آموزش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 3 اصفهان با انشجویان شاهد و ایثارگر مرکز آموزش نقش جهان اصفهان

ادامه مطلب