نمایشگاه اشتغال

پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی ثمره تلاش خانواده علمی کاربردی است
در آیین اختتامیه پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی مطرح شد:

پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی ثمره تلاش خانواده علمی کاربردی است

آیین اختتامیه پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان با حضور مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری دانشگاه علمی کاربردی کشور، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان، مسئولین واحد استانی، روسای مراکز علمی کاربردی و جمعی از دانشجویان در مرکز علمی کاربردی سیتی سنتر برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین آرت رزیدنسی ایران در اصفهان ساخته خواهد شد
مدیر گروه رشته هتلداری در مرکز آموزشی علمی کاربردی سیتی سنتر:

اولین آرت رزیدنسی ایران در اصفهان ساخته خواهد شد

مدیر گروه رشته هتلداری در مرکز آموزشی علمی کاربردی سیتی سنتر، گفت: اقامتگاه های هنری را طراحی کرده ایم که ویژه هنرمندان ساخته می‌شوند و کارگاه‌هایی را در دل خود جای داده اند.

ادامه مطلب
۲۴۰ اثر در پنجمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی دانشگاه علمی و کاربردی استان اصفهان قرار دارند
مدیراجرایی پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی:

۲۴۰ اثر در پنجمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی دانشگاه علمی و کاربردی استان اصفهان قرار دارند

مدیر اجرایی نمایشگاه گفت: نوآوری، تجاری سازی و کاربردی بودن شاخص های اصلی ارزیابی آثار دانشجویان و اساتید مراکز علمی و کاربردی استان اصفهان برای قرار گرفتن در نمایشگاه بوده است.

ادامه مطلب
زمانی یک محصول برچسب تجاری می‌گیرد که ارتباط محصول با یک جامعه به درستی برقرار شود
معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان:

زمانی یک محصول برچسب تجاری می‌گیرد که ارتباط محصول با یک جامعه به درستی برقرار شود

معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان گفت: ایده ها همواره توسط افراد درحال تولید هستند اما ایده‌ای ارزش پیدا خواهد کرد که جامه عمل بپوشد و به بازار راه یابد.

ادامه مطلب
انتظار از برگزاری این نمایشگاه این است که به جای آثار، ایده ها به فروش برسند
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان:

انتظار از برگزاری این نمایشگاه این است که به جای آثار، ایده ها به فروش برسند

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان گفت: عموم مردم جامعه با رشته هایی که پس از دانش آموختگی منجر به اشتغال پذیری و کارآفرینی می‌شوند آشنایی کافی ندارند.

ادامه مطلب