لیست رشته های مراکز آموزش علمی کاربردی استان در مقاطع کاردانی و کارشناسی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴۵ مورد.
ردیفنام مرکز مقطعنام رشته
1زرین شهرکاردانیبازرگانی-مشاوره حقوقی اصناف
2زرین شهرکاردانیحسابداری-حسابداری مالی
3زرین شهرکاردانیدوخت و تکنولوژی لباس
4زرین شهرکاردانیهنرهای تجسمی-عکاسی
5زرین شهرکاردانیهنرهای تجسمی-گرافیک
6زرین شهرکاردانیخدمات الکترونیکی شهر
7زرین شهرکارشناسیحسابداری-حسابداری مالی
8زرین شهرکارشناسیحقوق-ارشاد در امور مدنی
9زرین شهرکارشناسیگرافیک-تصویر سازی
10زرین شهرکارشناسیفناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک
آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۳۹۸