چهارمین جلسه هیأت اجرایی جذب در واحد استان اصفهان برگزار شد

۱۳ تیر ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰ کد : ۵۰۸۹ اخبار شیرپوینت
تعداد بازدید:۱۸۳
  چهارمین جلسه هیأت اجرایی جذب در  واحد استان اصفهان برگزار شد
چهارمین جلسه هیأت اجرایی جذب در  واحد استان اصفهان برگزار شد

 

به گزارش امور مدرسان واحد استان اصفهان چهارمین جلسه هیأت اجرایی جذب واحد استانی اصفهان با حضور اعضاء در واحد استان برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر منصور شریعتی رئیس واحد استانی (رئیس هیأت) توضیحاتی را درخصوص فعالیت‌های انجام شده در رابطه با مدرسان محترم دانشگاه از جمله برگزاری اولین دوره آموزشی مهارت‌های عمومی تربیت مدرس و برنامه های آتی هیأت ارائه نمودند، سپس چند تن از اعضاء نظرات و راهكارهایی را درخصوص بهبود روند جذب و همکاری با مدرسان محترم دانشگاه ارائه نمودند و در این رابطه بحث و تبادل نظر شد.