آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای امور پشتیبانی و خدماتی

۱۲ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰ کد : ۵۰۸۸ اخبار شیرپوینت
تعداد بازدید:۲۰۵
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای امور پشتیبانی و خدماتی
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای امور پشتیبانی و خدماتی

 

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای امور پشتیبانی و خدماتی

استان اصفهان

دانشگاه جامع علمی - کاربردی در نظر دارد امور پشتیبانی و خدماتی خود و مراكز وابسته واحد استانی اصفهان را از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای به شرکت های دارای مجوز تعیین صلاحیت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دارای توان مالی، امکانات لازم برای انجام كار، حسن سابقه و همچنین دارای تجربه اجرایی مفید در زمینه مذکور واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ها و اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری ( 8 الی 16 ) به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه به نشانی: تهران-خیابان انقلاب-بین حافظ و نجات الهی-دانشگاه جامع علمی كاربردی-معاونت مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 33388600-031  واحد استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

* به پیشنهادات فاقد سپرده، نامشخص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سپرده شركت در مناقصه مبلغ 350000000 ریال (معادل سی و پنج میلیون تومان) و به صورت ضمانت نامه بانكی/ سپرده نقدی/چك تضمین شده بانكی می باشد.

* شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد، به معنی قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار است.

 

 

                                                                     دانشگاه جامع علمی كاربردی

                                                                    معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع