اطلاعیه برگزاری مرحله نهایی آزمون کتبی پانزدهمین جشنواره قرآنی

۰۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۹:۲۴ کد : ۴۵۸۹۸ اخبار
تعداد بازدید:۶۷۷
مرحله نهایی آزمون کتبی پانزدهمین جشنواره قرآنی برگزار خواهد شد.
اطلاعیه برگزاری مرحله نهایی آزمون کتبی پانزدهمین جشنواره قرآنی

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا بر اعلام امور فرهنگی دانشجویی واحد استان اصفهان مرحله نهایی آزمون کتبی پانزدهمین جشنواره قرآنی روز سه شنبه مورخ ۹۸/۶/۵ ساعت ۱۰ صبح  در مرکز جامعه اسلامی کارگران واقع در خیابان بزرگمهر جنب بیمارستان صدوقی برگزار می گردد.
 راه یافتگان به این مرحله راس ساعت در محل مورد نظر حضور بهم رسانند. شایان ذکر است این آزمون به هیچ وجه تکرار یا تمدید نمی شود.
شایان ذکر است بدلیل بعد مسافت و تعداد شرکت کنندگان فقط شرکت کنندگان از شهرستان هرند میتواننددر محل مرکز آموزش علمی کاربردی هرند آزمون خود را به انجام برسانند.  بر این اساس این شرکت کنندگان نیز می بایست راس ساعت ۱۰ جهت شرکت در آزمون در محل مرکز حضور یابند.


( ۱ )