کارگاه اصول و فنون مذاکره ویژه مسئولین دفاتر کارآفرینی در واحد استان اصفهان برگزار شد

۰۵ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۹ کد : ۴۱۱۴۵ اخبار
تعداد بازدید:۸۹۳
کارگاه اصول و فنون مذاکره ویژه مسئولین دفاتر کارآفرینی در واحد استان اصفهان برگزار شد

کارگاه اصول و فنون مذاکره ویژه مسئولین دفاتر کارآفرینی و برخی از مدرسین کارآفرینی در واحد استان اصفهان برگزار شد. در این کارگاه دکتر محمد گوهریان مواردی را در زمینه آمادگی برای مذاکره، روش های مذاکره، ترفندها و تکنیک های مذاکره، مهارت مدیریت جلسه مذاکره، فنون مذاکره کارآفرینانه و طرح مثال های واقعی و کاربردی در این زمینه بیان نمود.

این کارگاه در ادامه دوره آموزشی مدیریت و راهبری کارآفرینی و با هدف ارتقای سطح علمی و مهارتی مسئولین دفاتر کارآفرینی مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان برگزار شد.