دکتر مهدی قیصری در جمع مدرسین جدید مراکز آموزش علمی کاربردی اصفهان

۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۸ کد : ۴۰۸۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۹۷۵
دانشگاه جامع علمی کاربردی هیچ رقیبی در میان دانشگاه های کشور ندارد

به گزارش روابط عمومی واحد استان اصفهان دکتر مهدی قیصری در سخنانی در جمع مدرسین  جدید مراکز علمی کاربردی با ذکر اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی هیچ رقیبی در میان دانشگاه های کشور ندارد گفت: یکی مزیت های اصلی دانشگاه علمی کاربردی که آنرا متمایز می کند اینست که هدفش انتقال دانش کار از افراد خبره ای است که دانش و تجربه  را در طی سالها بدست آورده اند و این دانش پنهان     می بایست به نسل بعد منتقل شود و به نحوی که فرد بتواند همان شغل را اداره کند. هدف دانشگاه جامع علمی کاربردی این نیست که دانشجو به پژوهش بپردازد بلکه هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، مولد و کارآفرین  است و اگر پژوهشی انجام می شود صرفا در راستای حل مشکل محیط واقعی کار است.  

معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان خطاب به مدرسینی که در دوره تربیت مدرس و مهارتهای عمومی تدریس شرکت کرده بودند گفت: مدرسین علمی کاربردی برای متمایز شدن دانش آموختگان این دانشگاه با سایر دانش آموختگان نقش اساسی را دارند چون سیاست گذاری ها از سوی دانشگاه صورت می گیرد و این مدرسین هستند که در عمل این سیاست ها را اجرا خواهند کرد. وی تصریح کرد ما در کشور تا کنون توانسته ایم برای 800 شغل سرفصل درسی تدوین کنیم حال آنکه در جهان بیش از  7000 شغل وجود دارد و ما در این دانشگاه از تدوین هر سرفصل درسی یا هر پودمانی که مدرسین دانشگاه یا سایر متخصصان ضرورت آنرا تایید و آمادگی تدوین آنرا داشته باشند حمایت می کنیم.

ایشان با اشاره بر جایگاه مدرس و معلم در زندگی افراد گفت: معلم باید دلسوز الهام بخش و اثر بخش باشد و بتواند زندگی شاگردانش را متحول کند و این تنها زمانی محقق می شود که فرد مدرس عاشق کار خود باشد. وی ادامه داد: ارتباط شما با دانشجویان باید انسانی باشد و به فرد بیاوزد تا او اخلاق خوب را با خود به صنعت و یا اداره اش ببرد.

شایان ذکر است معاونت علمی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان دوره تربیت مدرس و مهارتهای عمومی تدریس را برای تعدادی از مدرسین خبره و مدرسین گروه معارف دانشگاه که به تازگی موفق به کسب مجوز تدریس شده اند برگزار نمود.