معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در بازدید ازآموزش علمی کاربردی فرش ایران سپهر با دانشجویان مرکز دیدار و گفتگو کرد

۰۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۳ کد : ۴۰۷۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۹۵۴
معاون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی  استان در بازدید ازآموزش علمی کاربردی فرش ایران سپهر با دانشجویان مرکز دیدار و گفتگو کرد

در راستای بازدید های ادواری اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ، در روز یکشنبه 6 آبان بازدیدی از مرکز علمی کاربردی فرش ایران سپهر توسط مسوولین دانشگاه انجام شد. در این بازدید دکتر مهدی قیصری معاون علمی دانشگاه به همراه گروه اداره نظارت و ارزیابی استان در نشست و جلسه ای با دانشجویان در خصوص عملکرد خدمات آموزشی، امور دانشجویی، امور مدرسین و کارآفرینی با دانشجویان گفتگو نمود. معاون علمی دانشگاه با اشاره به لزوم پرورش روحیه خودباوری و مطالبه گری در دانشجویان خواستار مشارکت بیشتر ایشان در دفترکارآفرینی مرکز شد. در ادامه این نشست دانشجویان مطالبی را در زمینه مسایل موجود بیان کرده و پیشنهادات خود را در راستای ارتقای کیفیت آموزشی مرکز با مسوولین در میان گذاشتند. در ادامه از کلیه امکانات، عملکرد خدمات آموزشی،پژوهشی، دانشجویی و مدرسین بازدید به عمل آمد.