اطلاعیه مهم : انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۸ کد : ۳۹۵۶۳ اخبار
تعداد بازدید:۹۳۹

روسای محترم مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان

باعنایت به نامه ی شماره ی 17503/97/م مورخه ی 14/05/1397 مدیر کل محترم امور دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به اطلاع می رساند : به منظور ایجاد رقابت سالم و نشاط علمی و کشف استعدادها و ضرورت توجه به دانشجویان نمونه˛ مقتضی است مراکز محترم علمی کاربردی نسبت به تکمیل و ارسال پرونده دانشجویان نمونه طبق بخشنامه ی ارسالی این ستاد تا تاریخ 20/5/1397 اقدام کنند.