جلسه دفاع از گزارش پروژه تخصصی دانشجویان مهندسی فناوری ارشد مرکز ذوب آهن برگزار شد

۰۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۴ کد : ۳۹۴۰۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۸۶

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه دفاع از گزارش پروژه تخصصی تعداد 9 نفر از دانشجویان مرکز ذوب آهن طی دو روز در محل واحد استان اصفهان  برگزار شد.

این دانشجویان که در رشته  بهینه سازی ساخت و قطعات صنعتی و نظام تامین و تدارک در مرکز ذوب آهن و در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کردند در این جلسه با حضور اساتید راهنما، داور و مشاورگزارش پایان پروژه تخصصی خود را ارائه کردند.