جلسات هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان اصفهان با موضوع گسترش و برنامه ریزی برگزار شد

جلسات هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان اصفهان با موضوع گسترش و برنامه ریزی برگزار شد

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۶ کد : ۳۸۳۲۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۸۵
جلسات هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان اصفهان با موضوع گسترش و برنامه ریزی برگزار شد

اداره گسترش و برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان با رویکرد بازنگری گروه آموزشی مراکز آموزشی و با هدف جمع بندی رشته های آموزشی استان و هماهنگی بیشتر مراکز  در راستای سیاست های  ستاد مرکزی دانشگاه در سال تحصیلی 98-97  اقدام به برگزاری  جلسات هم اندیشی با روسای مراکز علمی کاربردی استان نمود.

در این جلسات مهندس علی معصومیان مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی دانشگاه طی  6 جلسه تخصصی با روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان به بیان سیاست های  ستاد مرکزی دانشگاه پرداخت و از نزدیک با روسای مراکز آموزش علمی کاربردی به بحث و گفتگو پرداخت.


( ۲ )