معرفی واحد استان

دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان در سال 1381 تأسیس شد و ساختمان اداری این واحد استانی در سال 1388 با متراژ 1100 متر مربع خریداری و به بهره برداری رسید.
دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف آموزش های علمی کاربردی و افزایش توانمدی های علمی ،حرفه ای و کارآفرینی در استان هابه صوزت حضوری  در مقاطع کادانی و کارشناسی از طریق ثبت نام در موعد اعلام شده از طریق سازمان سنجش انجام می گردد. همچنین این دانشگاه دارای دوره  مهندسی فناوری ارشد در چندین رشته در دو مرکز آموزش علمی کاربردی ذوب آهن اصفهان و مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان می باشد . دوره های غیر حضوری مدیریت خانواده نیز در دو مقطع کاردانی و کارشناسی از دیگر دوره های آموزشی این دانشگاه می باشد .
تعداد مراکز آموزش علمی کاربردی فعال در ااستان اصفهان   : 49 مرکز