لیست رشته های فعال استان اصفهان

لیست رشته های فعال و در حال اجرا

در مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان

بروزرسانی نیم سال اول سال تحصیلی 97-96


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۷۳ مورد.
ردیفمرکزعنوان مقطعرشته
1مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهانمهندسی فناوریمهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
2مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهانمهندسی فناوریمهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
3مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهانمهندسی فناوریمهندسی فناوری شبکه های توزیع برق
4مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهانمهندسی فناوریمهندسی فناوری عمران-آب و فاضلاب
5مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهانمهندسی فناوریمهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی
6مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهانمهندسی فناوریمهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق
7مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهانکاردانی فنیکاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
8مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهانکاردانی فنیکاردانی فنی برق-انتقال
9مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهانکاردانی فنیکاردانی فنی برق-برق صنعتی
10مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهانکاردانی فنیکاردانی فنی عمران-شبکه و تصفیه خانه آب
آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۶