لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۹-۹۸


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴٬۵۳۵ مورد.
کددرسنام‌درسگروه درستاریخ امتحانساعت شروع امتحانظرفیتتعداد دانشجویانجنسیتنوع درسنام‌مرکز
11420حقوق مدنی4(الزامات خارج از قرارداد)31398/10/2314:30300تخصصیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد
25533مدیریت تلفیقی آفات21398/10/2314:30350اصلیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد
3028اخلاق حرفه ای31398/10/2414:30400مهارت مشترکمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد
221114دانش خانواده و جمعیت41398/10/2614:30400عمومیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد
323115ورزش111398/11/0315:00400مردعمومیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد
12914روش تحقیق در حسابداری11398/10/2514:30350پایهمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد
13634زبان تخصصی211398/10/2514:30300تخصصیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد
20303کارورزی21150کارورزیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد
17818عملیات زراعت خصوصی گیاهان دارویی221398/10/2510:00300تخصصیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد
1178آزمایشگاه مدیریت تلفیقی آفات21398/10/2310:00350اصلیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد
آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۸