لیست دروس اراده شده در نیم سال سوم ۹۸-۹۷


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۸۸۸ مورد.
کددرسنام‌درسگروه درستاریخ امتحانساعت شروع امتحانظرفیتتعداد دانشجویانجنسیتبرنامه‌هفتگیکلاسوضعیت ارائه درسنوع درسنام‌مرکزکد مرکز
20288کارورزی12150--عادیکارورزیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد42029
20302کارورزی211514--عادیکارورزیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد42029
19876کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات21398/06/0216:00404پ-15:00-17:0012عادیمهارت مشترکمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد42029
10807حسابداری مالی11398/06/0216:00301چ-16:00-20:0010عادیتخصصیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد42029
20308کارورزی241515--عادیکارورزیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد42029
20293کارورزی141512--عادیکارورزیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد42029
321211تفسیر موضوعی قرآن21398/06/0216:00407پ-15:00-17:0010عادیعمومیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد42029
20302کارورزی221512--عادیکارورزیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد42029
13026روشهای آماری21398/06/0316:00351چ-17:00-20:0011عادیاصلیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد42029
20306کارورزی23154--عادیکارورزیمرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد42029
آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۳۹۸