فراخوان ثبت نام و دعوت به همکاری متقاضیان حق‌التدریس مراکز آموزش عالی غیردولتی سال ۹۸

فراخوان ثبت نام و دعوت به همکاری متقاضیان حق‌التدریس مراکز آموزش عالی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 1398

دانشگاه جامع علمی کاربردی از واجدان شرایط تدریس در مراکز آموزش علمی کاربردی زیر نظر این دانشگاه دعوت به ثبت نام و همکاری می نماید. متقاضیان محترم می­توانند مدارک خود را جهت ثبت نام از طریق سامانه جامع جذب و مدرسان دانشگاه به آدرس https://jam.uast.ac.ir  ارائه نمایند. افراد واجد شرایط مندرج در متن فراخوان از روز یکشنبه مورخ 98/10/8 به مدت دو هفته تمامی مدارک و مستندات را مطابق با راهنمای سامانه بارگذاری نمایند و نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و اخذ کد رهگیری از سامانه فوق الذکر اقدام نمایند.

تذکرات:

1-.  فقط به درخواست‌هایی ترتیب اثر داده خواهد شد که در زمان فراخوان (از تاریخ 08/10/98 لغایت 21/10/98) در سامانه مذکور ثبت شده باشد.

2- پذیرش فقط در رشته‌های تحصیلی مورد نیاز مراکز آموزشی (ذیل) انجام می‌شود، در غیر این صورت ثبت نام‌های انجام شده قابل بررسی نخواهد بود.

متن فراخوان

لیست مراکز متقاضی استان اصفهان 

لیست رشته های مورد نیاز در استان اصفهان 

مدارک لازم 

لینک ثبت نام