معرفی پرسنل

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نامسمتشماره تلفن يا فکسشماره داخلي
دکتر مهدی قیصریسرپرست واحد استان31326406-34594248(پیش شماره 031)
دکتر مهدی قیصریمعاون علمی31326406-34594248(پیش شماره 031)502
سعید هادی منشعامل مالی31326406-34594248(پیش شماره 031)208
حمید اسماعیلیکارشناس مسوول اداری- مالی31326406-34594248(پیش شماره 031)305
امیرحسین پرنیانیکارشناس اداری- مالی31326406-34594248(پیش شماره 031)307
سید حسن حسینیکارشناس نظارت و ارزیابی31326406-34594248(پیش شماره 031)303
خانم امیریکارشناس مالی31326406-34594248(پیش شماره 031)306
جلیل حیدریکارشناس مالی31326406-34594248(پیش شماره 031)304
مجید وفاداررییس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی31326406-34594248(پیش شماره 031)210
خانم هارابیدارطونکارشناس مسوول برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی31326406-34594248(پیش شماره 031)211
آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۳۹۷