معرفی پرسنل


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عنواننام خانوادگیشماره داخلی
حوزه ریاست(مسوول دفتر) آقای کمالی501
معاونت اجرایی...
معاونت علمیدکتر احسان مشکلانی312
مدرسان – ارتباط با رییس و پاسخگویی به شکایاتآقای پورشبانان207
روابط عمومیخانم میرزایی نیا311
اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوریآقای حسن زاده201
اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوریآقای کرمی206
اداره گسترش و برنامه ریزی درسیآقای وفادار210
گسترش و برنامه ریزی درسیخانم هارابیدارطون211
اداره نظارت و ارزیابیخانم صباغ205
آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۸