معرفی پرسنل


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
عنواننام خانوادگیشماره داخلی
رئیس دفترآقای کمالی501
معاونت علمیدکتر احسان مشگلانی312
رئیس دفتر معاونت علمیخانم خداپرست312
مدرسان – ارتباط با رییس و پاسخگویی به شکایاتآقای پورشبانان207
مسئول روابط عمومیخانم میرزایی نیا311
رئیس اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوریآقای حسن زاده201
کارشناس اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوریآقای کرمی206
رئیس اداره گسترش و برنامه ریزی درسیآقای وفادار210
کارشناس مسئول گسترش و برنامه ریزی درسیخانم هارابیدارطون211
رئیس اداره نظارت و ارزیابیخانم صباغ205
آخرین ویرایش۰۸ فروردین ۱۳۹۹