ثبت نام دوره تربیت مدرس ( گروه معارف اسلامی)

ثبت نام شرکت در دوره
 • 0
 • ثبت نام دوره های تربیت مدرس (آشنایی با نظام علمی کاربردی ) ویژه گروه معارف اسلامی

  ویژه مدرسین گروه معارف که در دوره های تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی تا کنون شرکت ننموده اند.

  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • شماره شناسنامه*نام کامل
  4
 • کدملی*نام کامل
  5
 • تلفن همراه*
  6
 • نام رشته تحصیلی آخرین مقطع*
  7
 • مقطع تحصیلی*
  8