Aryanic
صفحه اصلي > خدمات رفاهی 

خدمات رفاهی

 

قراردادها و تفاهم نامه های منعقد شده با مراکز خدماتی

جهت استفاده پرسنل و مدرسین و دانشجویان

 

  • مجموعه غذایی جمیرا :

دانلود مستندات

 

  • شرکت خدمات مسافرت هوایی آذرخش پارسه آریانا:

دانلود مستندات

 

 

  • رستوران نرگس:

دانلود مستندات

 

  • فیزیوتراپی آرمان :

دانلود مستندات