آدرس و شماره تلفن واحد استان

  • نشانی: آدرس: اصفهان، بزرگراه شهیدخرازی، نبش خیابان شهید صمدیه لباف غربی
  • پست الکترونیکی: es@uast.ac.ir
  • تلفن: 03134594248
  • دورنگار: 
  • ساعات کاری: ۸ الی ۱۶ از شنبه تا چهارشنبه
تعداد بازدید:۱۳۰۵