راه های ارتباط با ما

راه های ارتباط با ما

راه های ارتباط با ما

ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان 

 

 

 

 

1- ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه از طریق درگاه الکترونیکی واحد استان اصفهان :

با استفاده از لینک فرم ارتباط با رییس واحد استان شما می توانید مستقیما با رییس واحد استان  ارتباط برقرار کنید.

2-  شماره های تماس واحد استان اصفهان:

شماره تماس و فکس واحداستان اصفهان و مراکز آموزش علمی کاربردی فعال استان در درگاه الکترونیکی دانشگاه درج شده که مراجعین محترم می توانند از طریق تماس تلفنی و یا ارسال فکس با بخش های مختلف این واحد و مراکز تحت نظارت مرتبط شوند.

شماره تلفن های واحد استان     شماره تلفن و آدرس مراکز 

3- سامانه پیام حراست واحد استانی اصفهان:

ازطریق این سامانه شما  می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را مستقیما با مسوول حراست  واحد استان اصفهان  از طریق پیام در میان بگذارید

شماره پیام کوتاه حوزه حراست  5000219

4- صندوق دریافت پیشنهادهای  حراست:

در راستای ارائه خدمات بهتر به دانشجویان و مدرسین دفتر حراست واحد استانی اصفهان با  نصب این صندوق در همه مراکز استان این امکان را برای دانشجویان و مدرسین فراهم نموده تا ارتباطی مستقیم با این دفتر داشته باشند.

5- صندوق تکریم ارباب رجوع  :

این صندوق به صورت فیزیکی در محل واحد استان اصفهان نصب گردیده تا مراجعین محترم در صورت داشتن هرگونه نظر و پیشنهاد با تکمیل نمودن برگه تکریم ارباب رجوع مسوولین این واحد در ارتباط باشند..

6- صندوق ارتباط مستقیم با ریاست واحد استان اصفهان:

  این صندوق به صورت فیزیکی در محل  واحد استان اصفهان نصب گردیده تا مراجعین محترم مطالب خود را با ریاست دانشگاه در میان بگذارند.

7- پست الکترونیکی دبیرخانه واحد استان اصفهان:

از طریق پست الکترونیکی es@uast.ac.ir نیز میتوانید با دبیرخانه واحد استان اصفهان در تماس باشید.

8-کانال اطلاع رسانی تلگرام واحد استان اصفهان:

  https://t.me/esfuast​