کارگاه آموزشی طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی در نظام آموزش مهارت وفناوری در استان اصفهان برگزار شد

کارگاه آموزشی طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی در نظام آموزش مهارت وفناوری در استان اصفهان برگزار شد

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۸ کد : ۳۷۸۴۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۰۸
کارگاه آموزشی طراحی و تدوین برنامه های آموزشی و درسی در نظام آموزش مهارت وفناوری در استان اصفهان برگزار شد
کارگاه آموزشی طراحی  و تدوین برنامه های آموزشی و درسی در نظام آموزش مهارت وفناوری در استان اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی واحد استان اصفهان کارگاه آموزشی طراحی  و تدوین برنامه های آموزشی و درسی با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار،  ایجاد مهارت و افزایش بهره وری در دو نوب صبح و بعداز ظهر با حضور روسا مراکز علمی کاربردی استان ،  معاونین آموزشی، کارشناسان،  مدرسان و مدیران گروه های آموزشی در محل مجموعه تفریحی فرهنگی شهروند اصفهان برگزار شد.

در افتتاحیه کارگاه دکتر مهدی قیصری معاون علمی ستاد استان اصفهان ضمن خیر مقدم به مدعوین و مدرسین دوره،  به اهمیت  و لزوم بازنگری و تدوین دوره های جدید با توجه به نیاز روز بازارکار  تاکید کرد . ایشان با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تقاضای شغل و مهارت های جدید در جامعه تدوین دوره های بین سطوح و تک پودمان ها را ضروری دانست.

در ادامه دکتر نوروز زاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی درسی در رابطه با تبیین نظام آموزش مهارت و فناوری و اصول برنامه ریزی درسی و رویکرد آموزش علمی کاربردیایراد سخنانی را بیان نمود؛ایشان در بخشی از سخنان خود گفت: در دانشگاه جامع علمی -کاربردی بازنگری دوره ها یک ضرورت است و باید مراکز آموزشی متناسب با رسالت خودبرای حرفه و شغل های آینده براساس تقاضای جامعه برنامه ریزی نمایند.

در ادامه این کارگاه ، مراحل و روند نمای تدوین و بازنگری برنامه درسی (دوره های رسمی و غیر رسمی ) توسط کارشناس دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه بیان شد ودر بخش عملی این کارگاه نیز با تشکیل دوازده گروه هشت نفره بررسی پودمان های تدوین شده انجام گرفت  و در پایان کارگاه  چهارده تک پودمان تدوین شده مراکز جهت آماده  سازی و ارسال به ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد ارزیابی قرار گرفت.