لیست رشته های تک پودمان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶۷ مورد.
رديفعنوان تك پودمانگروهتهيه كننده
1پخت تایرصنعتمرکز آموزش علمی- کاربردی صنایع لاستیک
2ساخت ترد و لایهصنعتمرکز آموزش علمی- کاربردی صنایع لاستیک
3ساخت تایرصنعتمرکز آموزش علمی- کاربردی صنایع لاستیک
4آمیزه کاری تایر، تیوب و بلا درصنعتمرکز آموزش علمی- کاربردی صنایع لاستیک
5ارزیابی مواد و محصولات لاستیکصنعتمرکز آموزش علمی- کاربردی صنایع لاستیک
6تراش هنری سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیصنعتموسسه آموزش عالی آزاد حکمت علوی
7زاویه تراشی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیصنعتموسسه آموزش عالی آزاد حکمت علوی
8ساخت زیورآلات با سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیصنعتموسسه آموزش عالی آزاد حکمت علوی
9ارزیابی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیصنعتموسسه آموزش عالی آزاد حکمت علوی
10تراش فانتزی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیصنعتموسسه آموزش عالی آزاد حکمت علوی
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۶