فراخوان جذب مدرسین دروس ۱۶گانه معارف

ثبت اطلاعات متقاضیان
 • 0
 • نظر به هماهنگی های بعمل آمده توسط هيأت اجرايي جذب استان اصفهان و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، پیرامون پذیرش مدرسین حق‌التدریس گروه معارف اسلامی، مقررگردید جهت معرفی متقاضیان تدریس دروس شانزده‌گانه معارف، افرادی که دارای مجوز دائم از معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها می‌باشند، ضمن مراجعه به لینک ثبت نام نسبت به درج دقیق اطلاعات و بارگذاری تصویر مجوز مذکور (فقط مجوز دائم) از تاریخ 23/11/96 لغایت 06/12/96 اقدام نمایند، لازم به ذکر است تنها به درخواست‌هایی ترتیب اثر داده خواهد شد که در زمان فراخوان در این سامانه ثبت شده باشد، همچنین خاطرنشان می‌گردد این فراخوان صرفاً جهت معرفی متقاضیان تدریس (دارای مجوز دائم) به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه می‌باشد و هیچ مجوز و تعهدی جهت تدریس افراد ثبت نام شده نمی‌باشد، لذا هرگونه همکاری با متقاضیان، منوط به صدور کد مدرسی توسط نهاد مذکور در سامانه آموزشی دانشگاه می‌باشد.

  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • شماره شناسنامه*نام کامل
  4
 • کدملی*نام کامل
  5
 • تلفن همراه*
  6
 • نام رشته تحصیلی آخرین مقطع*
  7
 • مقطع تحصیلی*
  8
 • اضافه کردن مجوزدائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   9