دکتر مهدی قیصری در جمع مدرسین جدید مراکز آموزش علمی کاربردی اصفهان

دکتر مهدی قیصری در جمع مدرسین جدید مراکز آموزش علمی کاربردی اصفهان

۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۸ اخبار
دانشگاه جامع علمی کاربردی هیچ رقیبی در میان دانشگاه های کشور ندارد