سمینار آشنایی با دوره های آموزش دوگانه DUALe با حضور پروفسور ویلدینگ در استان اصفهان برگزار شد

سمینار آشنایی با دوره های آموزش دوگانه DUALe با حضور پروفسور ویلدینگ در استان اصفهان برگزار شد

۰۶ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۳ اخبار
سمینار آشنایی با دوره های آموزش دوگانه DUALe با حضور پروفسور ویلدینگ در استان اصفهان برگزار شد
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال ۱۳۹۶

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال ۱۳۹۶

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۲۰:۱۳ اخبار
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال ۱۳۹۶
کارگاه آموزشی آشنائی با سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنائی با سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه برگزار شد

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۲۱:۵۶ اخبار
کارگاه آموزشی آشنائی با سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه برگزار شد
بیانیه دکتر سید حسن قاضی عسگر رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی  استان اصفهان

بیانیه دکتر سید حسن قاضی عسگر رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۹ اخبار
بیانیه دکتر سید حسن قاضی عسگر رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان
لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶

لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۲۳:۲۹ اخبار
لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
کارگاه آموزشی  فرآیند تکمیل پرونده دانش آموختگان در استان اصفهان برگزار شد

کارگاه آموزشی فرآیند تکمیل پرونده دانش آموختگان در استان اصفهان برگزار شد

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۲۲:۵۷ اخبار
کارگاه آموزشی فرآیند تکمیل پرونده دانش آموختگان در استان اصفهان برگزار شد