آخرین اخبار

کرسی آزاد اندیشی با موضوع از دواج در قرآن و جامعیت قرآن

کرسی آزاد اندیشی با موضوع از دواج در قرآن و جامعیت قرآن

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۴ اخبار
کرسی آزاد اندیشی با موضوع از دواج در قرآن و جامعیت قرآن
دانشجویان مطالبه گر باشند/۱.۵ میلیون ظرفیت خالی در آموزش عالی کشور

دانشجویان مطالبه گر باشند/۱.۵ میلیون ظرفیت خالی در آموزش عالی کشور

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۴ اخبار
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: با توجه به اینکه افزایش کیفیت دانشگاه علمی کاربردی در ایجاد اشتغال پایدار سهم بسزایی دارد، باید علاوه بر افزایش آگاهی متقاضیان، حس مطالبه گری و مطالبه کیفیت در دانشجویان تقویت شود.
نظام مهارتی پشتیبان می خواهد

نظام مهارتی پشتیبان می خواهد

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۱ اخبار
کارگاه آموزش کارآفرینی ویژه مدرسین مراکز علمی کاربردی استان اصفهان برگزار شد

کارگاه آموزش کارآفرینی ویژه مدرسین مراکز علمی کاربردی استان اصفهان برگزار شد

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۶ اخبار
کارگاه آموزش کارآفرینی ویژه مدرسین مراکز علمی کاربردی استان اصفهان برگزار شد